OSCAR VIDEO, s.r.o., Zlatovská 29, 911 01 Trenčín, v areáli SAD TN
e-mail: stk@stk-tn.sk, mobil: 0911 800 804

Stanica technickej a emisnej kontroly Trenčín sa nachádza v areáli SAD Trenčín.

tk a ek

Vykonávame Technické kontroly vozidiel:

 • na ktorých končí platnosť TK (zo zákona)
 • ktoré boli dovezené zo zahraničia
 • ktoré boli odcudzené, vyradené z evidencie
 • ktoré mali zmenené- druh pohonu, karosérie, obsaditeľnosť alebo hmotnosť

Technické kontroly vykonávame na vozidlách kat.: L, M, N, O, T, C, R, S, P, LS

Vykonávame Emisné kontroly vozidiel s emisným systémom:

 • B/BKAT- (benzínový motor bez katalyzátora)
 • B/NKAT- (benzínový motor s neriadeným katalyzátorom)
 • B/RKAT- (benzínový motor s katalyzátorm riadeným lambda sondou)
 • B/RKAT OBD- (benzínový motor s katalyzátorom riadeným lambda sondou a systémom OBD)
 • B/LPG/RKAT- (benzínový motor s katalyzátorom riadeným lambda sondou a alt. plynovým pohonom LPG)
 • B/CNG/RKAT- (benzínový motor s katalyzátorom riadeným lambda sondou a alt. plynovým pohonom CNG)
 • D/BKAT- (naftový motor bez katalyzátora)
 • D/NKAT- (naftový notor s neriadeným katalyzátorom)
 • D/NKAT OBD- (naftový motor s neriadeným katalyzátorom a systémom OBD)
Prevádzková doba

 

Pondelok 07.00 - 15.00

 

Utorok 07.00 - 15.00

 

Streda 07.00 - 15.00

 

Štvrtok 07.00 - 15.00

 

Piatok 07.00 - 15.00

 

 

 

Po dohode je možné vykonať kontroly aj mimo pracovnej doby pripadne aj sobotu.